2020-12-29

ლიბერთი ბანკი, საახალწლოდ, საქართველოს მასშტაბით, ყველა ბავშვთა სახლსა და მოხუცთა თავშესაფარს ეწვია.

როგორც ცნობილია, ბანკს ყავს კონკრეტული ბენეფიციარების წრე, რომლებსაც ყოველწლიურად ასაჩუქრებს, თუმცა წლევანდელი გადაწყვეტილება, გაცილებით მასშტაბური აღმოჩნდა. 

სასაჩუქრე ნაკრები, ბანკის თანამშრომლებმა, საგანგებოდ მორთული მანქანით, მთელ საქართველოში, თავად დაარიგეს.  

 

ქველმოქმედება