2019-05-22

"ინ­ტერპრეს­ნი­უ­სის" ინ­ფორ­მა­ცი­ით 1 წლამ­დე ასა­კის შვი­ლის მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით 16 წლის გო­გო­ნა მ.შ და­ა­კა­ვეს.

რო­გორც „ინ­ტეპ­რეს­ნი­უსს“ ად­გი­ლობ­რი­ვებ­მა გა­ნუ­ცხა­დეს, 7 თვის ბავ­შვი მა­მამ სახ­ლში მოკ­ლუ­ლი იპო­ვა.

შემ­თხვე­ვი­დან რამ­დე­ნი­მე სა­ათ­ში, პო­ლი­ცი­ამ ბავ­შვის გან­ზრაზ მკვლე­ლო­ბის ბრალ­დე­ბით გარ­დაც­ვლი­ლი ჩვი­ლის დედა და­ა­კა­ვა, რო­მე­ლიც არას­რულ­წლო­ვა­ნია. მე­ზობ­ლე­ბის ინ­ფორ­მა­ცი­ით, წი­ნას­წა­რი შე­ფა­სე­ბით, დე­დამ შვი­ლი გა­გუ­და.

„მა­მამ გარ­დაც­ვლი­ლი ბავ­შვი 21 მა­ისს, დი­ლით, 05:00 სა­ათ­ზე, სა­ბავ­შვო ეტ­ლში იპო­ვა, მისი 16 წლის ცოლი კი სახ­ლი­დან იყო გაქ­ცე­უ­ლი. რო­გორც ირ­კვე­ვა, ტან­საც­მე­ლი გა­მო­იც­ვა­ლა, ოქ­როს ნივ­თე­ბი წა­ი­ღო და ისე მი­ი­მა­ლა. ბავ­შვის დედა პო­ლი­ცი­ამ რამ­დე­ნი­მე სა­ა­თის შემ­დეგ, თბი­ლის­ში იპო­ვა“, - გა­ნუ­ცხა­დეს „ინ­ტერპრეს­ნი­უსს“ გარ­დაც­ვლი­ლი ბავ­შვის ოჯა­ხის წევ­რებ­მა.

თა­ვის მხრივ, რო­გორც "ინ­ტერპრეს­ნი­უსს" ში­ნა­გან საქ­მე­თა სა­მი­ნის­ტრო­ში გა­ნუ­ცხა­დეს, ბავ­შვის დედა და­კა­ვე­ბუ­ლია და ჩა­დე­ნილ და­ნა­შა­ულს აღი­ა­რებს.

ბავ­შვის ცხე­დარს ექ­სპერ­ტი­ზა ჩა­უ­ტარ­და.

გა­მო­ძი­ე­ბა სის­ხლის სა­მარ­თლის კო­დექ­სის 11-109 მუხ­ლით მიმ­დი­ნა­რე­ობს, რაც გუ­ლის­ხმობს გან­ზრახ მკვლე­ლო­ბას და­მამ­ძი­მე­ბელ გა­რე­მო­ე­ბა­ში. და­ნა­შა­უ­ლი 13-დან 17 წლამ­დე თა­ვი­სუფ­ლე­ბის აღ­კვე­თას ით­ვა­ლის­წი­ნებს.

 

ძალადობა